Vanlige spørsmål (hvem, hva, hvor, når)

Under følger en oversikt over hvem du skal kontakte ved ulike spørsmål. Kontaktperson angis ved verv/funksjon, oversikt over hvem som har hvilke verv finner du her.

Jeg kan ikke komme på trening
– endre svar i Hoopit, legg gjerne til en begrunnelse

Jeg kan ikke komme på kamp
– om det er kort tid til kamp, ring lagleder
– endre svar i Hoopit, legg gjerne til en begrunnelse

Jeg trenger skyss til kamp/trening
– spør lagleder, evt. andre spillere/foreldre i laget

Jeg mangler spillerdrakt, eller må bytte drakt
– kontakt materialforvalter

Jeg har spørsmål om betaling, eller ønsker å dele opp faktura for aktivitetsavgift
– kontakt økonomiansvarlig

Jeg ønsker å søke om å få dekket aktivitetsavgift/spillerlisens pga. lav betalingsevne
– kontakt leder

Jeg har problemer med registrering eller bruk av Hoopit
– kontakt leder

Jeg/mitt barn har spesielle behov/diagnoser eller andre ting klubben bør vite om og ta hensyn til
– Kontakt i første omgang lagleder, lagleder vil informere trener og/eller klubben ved behov

Jeg kan ikke stille på oppsatt dugnad eller vakt i kampsekretariat
– du er selv ansvarlig for å skaffe stedfortreder, alle må bidra til å drifte klubben. Vi vil etterhvert sette opp en liste over ungdommer som kan sitte i sekretariat mot betaling. Dette blir i så fall en avtale mellom deg og ungdommen. Lagleder må varsles snarest om noen andre tar sekreatriatvakta for deg.

Mitt barn har vært innblandet i en krangel eller hatt en ugrei opplevelse på trening eller kamp
– snakk i første omgang med lagleder, sekundært leder

Jeg har forslag til endringer i styret, eller ønsker selv å bidra
-Kontakt valgkomiteen. Dersom du mener at noe bør endres før neste årsmøte kan du kontakte et styremedlem, sekundært leder i Melhus Idrettslag