Styret og andre tillitsverv

Styret i Melhus Badgers består av:

Andreas Noteng – leder/utdanningsansvarlig (tlf: 483 13 460, epost: basket@melhusil.no)

Lene Noteng – nestleder/sportslig ansvarlig/politiattestansvarlig/materialforvalter/sosialkontakt (tlf: 465 42 426, epost: basket.utstyr@melhusil.no)

Andrea Cecilie Sundal – referent/sekretær/sosialkontakt

Jon Endre Rånes – barneidrettsansvarlig

Robert Vårhus – økonomiansvarlig/antidopingansvarlig

Materialforvalter:

Lene Noteng (epost: basket.utstyr@melhusil.no, tlf: 465 42 426)

Valgkomite:

  • Kristin Welschinger
  • Kristin Dalehamn
  • Vara: Steffen Stokke

Sportslig utvalg:

Lene Noteng – leder (epost: basket.utstyr@melhusil.no, tlf: 465 42 426)

Roger Barclet – medlem (trener)

Frank Petter Bjørklund – medlem (trener)

Vi tar gjerne mot flere medlemmer, så ta gjerne kontakt med Lene Noteng på tlf: 465 42 426!

Trenere og lagkontakter:

U10:

Andrea C. Sundal – hovedtrener (tlf: 993 23 134)

Kristin Dalehamn – ass. trener og lagleder (tlf: 479 95 965)

U12:

Rita Ovki – hovedtrener

Zacharias Katsougkris – ass. trener

Andrea C. Sundal – lagleder (tlf: 993 23 134)

U13:

Roger Barclet – hovedtrener

Cédric R. Barclet – ass. trener

Ida Therese Nilsen – lagleder (tlf: 984 36 713)

U14:

Roger Barclet – hovedtrener

Cédric R. Barclet – ass. trener

Kjersti Hegerberg – lagleder (tlf: 481 61 836)

U16:

Frank P. Bjørklund – hovedtrener

Michael A. Leraand – ass. trener

Kristin A. Welschinger – lagleder (tlf: 993 40 923)

Lene Noteng – ass. lagleder (tlf: 465 42 426)

U17:

Frank P. Bjørklund – hovedtrener

Michael A. Leraand – ass. trener

Lene Noteng – lagleder (tlf: 465 42 426)

Senior:

Zacharias Katsougkris – trener

Lene Noteng – lagleder (tlf: 465 42 426)

Åpen treningsgruppe:

Andreas Noteng – kontaktperson (tlf: 483 13 460)

Lene Noteng – kontaktperson (tlf: 465 42 426)

Sosialkontakter (ansvar for sosialt utom trening/kamp):

Lene Noteng (epost: basket.utstyr@melhusil.no, tlf: 465 42 426)

Andrea Sundal (tlf: 993 23 134)