Foresatt

Klubbens forventninger til foreldre/foresatte:

 • ALLE skal sitte på omgang i sekretariat. Dette er ikke frivillig. Dersom ditt barn skal spille basket, er vi avhengig av at foresatte stiller opp og sitter i sekretariat på seriekamper. Hvis ikke blir det ingen kamp, og klubben får bøter.
 • Aktivt bruke hoopit-appen. Svar på arrangementer – det er viktig at lagledere og trenere vet om barnet ditt kommer på trening, og å vite at du som foresatt kommer når du er satt opp i sekretariat.
 • Sørge for at barna kommer tidsnok og stiller opp på kamper. Dersom vi ikke greier stille lag til en seriekamp får klubben bøter.
 • Sørge for at spillerlisens er betalt i god tid før første kamp etter at spilleren er fylt 13 år. Uten lisens får ikke spilleren spille kamper.
 • ALLE må bidra når klubben arrangerer Easybasketturnering! Dette er klubbens hovedinntektskilde utom aktivitetsavgiften.
 • Dugnadsånd. For å holde aktivitetsavgiften så lav som mulig er vi avhengige av at så mange som mulig bidrar på dugnader.
 • Still opp som lagledere/sosialkontakter. Trenerne har nok med det sportslige, og for at laget skal få spille kamper trenger de en lagkontakt/lagleder som ordner med det praktiske.
 • Si fra om det er noe. Styret har taushetsplikt, så om det er noe vi må vite eller ta hensyn til, si fra til en i styret.
 • Les gjennom og følg foreldrevettreglene!

Ønsker fra trenerne:

 • Trenerne har et ønske om at dere tar en prat med barna om at de må lytte, fokusere og holde ballen i ro når treneren snakker, og at de gjør som de får beskjed om.
 • Trenerne til de eldste lagene (U13 og opp) har ytret ønske om at dere oppfordrer spillerne til å trene/øve med ball på fritiden (utom treningene). For å bli god i basket kreves det MYE øving! 😀