FORELDREVETTREGLER

* Møt presis frem til trening og konkurranse.

* Gjør deg og ditt barn kjent med klubbens verdier – respekter og praktiser dem.

* Ha respekt for treneren. Forholdet mellom ditt barn og treneren er spesielt, og av stor betydning for barnets trivsel, utvikling og mestring. Ikke kritiser treneren foran barnet ditt.

* Fokuser på barnets egen utvikling. Ikke sammenlign barnet for mye med andre.

* Gi positiv støtte både i medgang og motgang. Ikke vis skuffelse over barnets prestasjoner. Ikke overfør egne ambisjoner på ditt barn. Det er barnet som trener – ikke du.

* Sørg for riktig og fornuftig utstyr uten å overdrive

* Gi oppmuntring til alle barn under kamp, ikke bare egne barn. Husk å heie på din klubb.

* Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne)!

* Ikke forsøk å påvirke barna under kamp. Respekter trenerens valg av taktikk.

* Husk at din rolle er å motivere, ikke press barnet. Det er normalt for barnet å være nervøs i fremmede situasjoner. Spør treneren om hjelp.

* Ikke fokuser på resultat – spør om kampen var gøy.

* Respekter dommerne og deres avgjørelser. Har du spørsmål til en dommer under kamp – ta det opp med treneren, som bringer det videre.

* Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. Husk at mange yter mye av sin fritid for å skape et godt miljø for ditt barn og din klubb. Delta på foreldremøter!

* Det viktigste er at barnet ditt trives i et miljø der hun/han har det gøy og opplever mestring sammen med andre.