Publisert Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte i Melhus Basketball 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Basketball

Årsmøtet avholdes 14.februar kl 18:00 i 1.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus Idrettslag, Simen Bruheim, kontaktes på telefon 40849074 eller e-post [email protected]


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Basketball

https://www.badgers.no/wp-content/uploads/2023/02/arsmelding2022.pdf